Best-of Jushniy Kray

  Oktober 23, 2017

  • Jushniy Kray - Intro (prod. by DIMONKOBRA)
   1:21
  • Jarast - Jushniy Kray (prod. by DIMONKOBRA)
   3:52
  • S juga do sapada - Jushniy Kray (prod. by DIMONKOBRA)
   3:46
  • Isporchenij mir - Jushniy Kray (prod. by DIMONKOBRA)
   3:49
  • W klube - Jushniy Kray (prod. by DIMONKOBRA)
   3:50
  • Jushniy Kray - Isporchenij mir (Recover prod. by DIMONKOBRA)
   4:12
  • Jushniy Kray - S juga do sapada (Recover prod. by DIMONKOBRA)
   3:25